Exklusiv marknadsföring

Marknadsföring med Fotokakel Branding™ är exklusiv i flera avseenden. Exklusiv för att Fotokakel Branding™ ger ett lyxigt och varaktigt intryck. Exklusiv i betydelsen utvald för att marknadsföring med Fotokakel Branding™ utestänger konkurrenter på ett sätt som andra kanaler inte gör.

En snyggt utformad Fotokakelvägg kan inte jämföras med vanligt kakel. De skräddarsydda plattorna, den blanka glasytan och djupet i motivet går ingen förbi utan att påverkas. Fotokakel känns och ser exklusiva ut för betraktaren och det gör även att ditt budskap lyfts fram som något alldeles extra.

Marknadsföring med Fotokakel Branding™ är därför exklusiv i flera avseenden. Eftersom ditt Fotokakel Branding™ blir en naturlig del av den fasta inredningen finns ditt budskap synlig till dess att inredningen byts ut. Det är därför svårt för konkurrerande företag eller produkter att slå sig in och ta din plats. Vart än ditt Fotokakel Branding™ sitter så är du exklusiv och utvald, för ingen annan aktör kan finnas där du finns. Fotokakel Branding™ blir således ett strategiskt verktyg för att positionera dig en lång tid framöver.

Fotokakel Branding™ slits inte på samma sätt som andra reklambärare och är inte lika känsligt för skadegörelse. Den investering som görs initialt bör därför ses över en mycket lång tid. Tack vare den långa exponeringstiden och det minimala underhållet blir kontaktkostnaden över tid mycket liten. Det blir en löpande kampanj med endast en fast startkostnad.

Det är viktigt att er produkt, varumärke eller budskap är relevant för miljön. Innehavaren av Fotokaklet ska känna att det ger ett mervärde till lokalen. Målgruppen till ditt budskap ska koppla det till en lyxig eller trendig miljö och främja till merköp. Hur utformningen på Fotokaklet än ser ut så är det ni som är avsändare, hur tydligt eller diskret det skall framgå är upp till er.

Du kan höja statusen på Fotokaklet ytterligare genom att samarbeta med kända inredare, designers eller konstnärer som kan bidra till att ditt budskap blir nyskapande. Fotokaklet kommer därmed att förknippas med mer än bara en produkt, ett varumärke eller en logotyp. Genom att planera ditt budskap samt Fotokaklets utformning och placering kommer du att nå din målgrupp på ett nytt sätt och i en helt ny typ av miljö för marknadsföring.